Red Desert

Red Desert

Ke 25.5. klo 19 Hällä-näyttämö
Wed 25.5. at 7 pm Hällä Stage

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,
keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.
Huutaen ja raivoten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.

Red Desert on kolmen naistanssijan teos, jossa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena tapahtumana, energiana, suuntana, universaalina ja dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä ja kertomuksissa.

Estésin kirjan innoittamana teoksen lähtökohtina toimivat kysymykset ja pohdinnat naisen aggressiosta, sen vieraudesta sekä eri ilmenemismuodoista kulttuurisesti. Teoksessa aggressio on toimintaa eteenpäin vievä ja muutosta liikkeellepaneva voima. Aggressio on muutoksen motivaatio.

Clarissa Pinkola Estésin kirjassa on tarina La Lobasta, Susinaisesta, joka inspiroi teoksen maailmaa ja ehdottaa sille dramaturgisen rakenteen. La Loba on tarina villinaisen arkkityypistä, joka elää aavikolla maailmassa maailmojen välissä luoden ja ottaen elämän. Tarinassa aggressio, vaistonvaraisuus, intuitio, maanläheisyys, tunteet, luovuus, villiys ja vapaus saavat loistaa läsnäolollaan sekä hyväksyttävyydellään. Aggressio nivoo nämä ilmiöt toisiinsa. Tämä näkökulma on myös teoksemme ytimessä.

Koreografia Mia Jaatinen & työryhmä
Tanssijat Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
Valosuunnittelu Riikka Karjalainen
Äänisuunnittelu Josu Mämmi
Pukusuunnittelu työryhmä
Kuvat Mikko Makkonen


Kesto n.50 min
Ensi-ilta 16.04.2021 Kulttuuritalo Wiljami Rovaniemi
miajaatinen.weebly.com

Mia Jaatinen on monipuolisesti taiteen kentällä toimiva freelance-tanssitaiteilija. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2015 ja tanssipedagogiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta 2013.

Mia on kiinnostunut omassa taiteellisessa työssään naissukupuolen kysymyksistä ja ilmiöistä, kehollisesta mielikuvittelusta, leikistä, kokonaisvaltaisesta virtuoosisuudesta sekä erilaisten taiteen tekemisen tavoista. Oman työn lisäksi Mia toimii tanssija-tekijänä  // // // - kollektiivissa, Tanssi ja Liike Ry:ssä sekä tanssiryhmä Kinetic Orchestrassa. Mia on työskennellyt mm. Jarkko Mandelinin, Sonya Lindforsin, Iiro Näkin ja Jeremy Waden teoksissa. Hän on esiintynyt niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin festivaaleilla.

Sanni Giordani on monesta innostuva taiteen sekatyöläinen, joka toimii tanssin
kentällä esiintyjänä, opettajana ja erilaisissa kollektiivisissa kokoonpanoissa hyörien. Hänen opintonsa ovat kulkeneet Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksesta Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun ja sieltä taiteen maisteriopintoihin Aalto Yliopistoon.

Paraikaa Sanni työskentelee kiinnitettynä tanssijana Jarkko Mandelinin luotsaamassa Kinetic Orchestra -tanssiryhmässä ja opettaa ryhmän tunneilla lattiatekniikkaa ja partnerointia sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa balettia. Tanssijana Sanni on aiemmin työskennellyt mm. Jenni Kivelän, Tuomo Railon sekä Susanna Leinosen teoksiss.


Elisa Tuovila on helsinkiläinen tanssitaiteilija ja esiintyjä. Hän on työskennellyt tanssijana eri koreografien teoksissa sekä luonut myös omia esityksiä yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa. Taiteellisessa työskentelyssä Elisaa kiehtoo erilaisten esittämisentapojen tutkiminen ja yhdistely, oman ajattelun ja olemisen laajentaminen liikkeen avulla sekä yhdessä tekemisen kautta mahdollistuva jaettu ymmärrys.

Riikka Karjalainen on Helsingissä asuva valosuunnittelija ja -taiteilija, joka toivoo voivansa edistää hyviä ja pehmeitä asioita maailmassa myös työskentelynsä myötä. Riikka on työskennellyt teatterin ja tanssin parissa moninaisissa työryhmissä, sekä itsenäisenä valotaiteilijana. Tällä hetkellä Riikka opiskelee teatteripedagogiikkaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Josu Mämmi on helsinkiläinen säveltäjä, tuottaja, muusikko, dj ja äänisuunnittelija. Hänen oma, pääosin elektroninen tuotantonsa ottaa vaikutteita micro housesta, minimalismista, uudesta taidemusiikista, pop-musiikista, idm:stä ja ambientista. Laajan musiikki- ja taidemaun myötä hänen artistinen ulosantinsa sekoittaa materiaalia ja ideoita monista eri lähteistä ja johtaa usein yllättäviin ja värikkäisiin äänensävyihin.

Josu on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) ja toiminut freelance taiteilijana ja muusikkona koko aikuisikänsä ajan. Hänen työhistoriaansa ja projekteihinsa kuuluvat muun muassa oman musiikin ja sample-kirjastojen julkaiseminen omalla Self Help Series-labelilla, äänisuunnittelu tanssiteoksiin [frames] ja RedDesert, sekä musiikkiteknologian ja musiikillisen ilmaisun opettaminen Turun konservatoriossa.

 

Red Desert

Those who walk the desert, feel and sense with their flesh, collect bones and run timeless and free. They are screaming and raging to celebrate the power that otherwise gets silenced.

Red Desert is a dance piece for three female performers who set out to explore the embodiments of aggression. This opens the stage for virtuosic movement material, physicality and composition. Inspired by Clarissa Pinkola Estés’s book Women Who Run with the Wolves (1992) about the wild woman archetype, Red Desert examines aggression as a physical occurrence, as energy and a direction, and as a universal and dynamic phenomenon that resonates with the performers’ personal experiences.

Like its literary inspiration, Red Desert deals with the unfamiliarity of female aggression and its multiple manifestations in different cultures. The piece sees aggression as something that drives and motivates progress and change.

In her book, Clarissa Pinkola Estés recounts the tale of La Loba, The Wolf Woman, which in turn has influenced Red Desert’s setting and dramatic structure. La Loba is the archetypal Wild Woman living in the desert and between worlds, one who can create life and also take it away. Her story is an open-minded depiction of instincts, intuition, honesty, emotions, creativity, wildness and freedom and how these things are naturally bound together by aggression. The same unprejudiced tone is also at the core of Red Desert.

Choreography Mia Jaatinen & group
Dancers Sanni Giordani, Mia Jaatinen and Elisa Tuovila
Lighting design Riikka Karjalainen
Sound design Josu Mämmi
Costume design group
Photos Mikko Makkonen

Duration 50 min
Premiere
16.04.2021 Kulttuuritalo Wiljami Rovaniemi
miajaatinen.weebly.com

 

Mia Jaatinen earned an MA in dance from the Helsinki Theatre Academy in 2015 and a BA in dance pedagogy from the Oulu University of Applied Sciences in 2013. She’s a dedicated explorer of femininity, physical imagination, playfulness and all forms of artistry. In addition to her own projects she’s part of the MMM collective, the promotional association Tanssi ja Liike and the Kinetic Orchestra dance company. A versatile freelancer, Mia has a plethora of domestic and international credits under her belt ranging from festival appearances to works by creators such as Jarkko Mandelin, Sonya Lindfors, Iiro Näkki and Jeremy Wade.

Sanni Giordani is an all-round artist whose credits include performing, teaching and collaborations with various groups and lineups. Her studies have taken her from the Finnish National Opera Ballet School to the Theatre Academy and further on to the Aalto University for an MFA. She’s currently working as a dancer with Jarkko Mandelin’s Kinetic Orchestra, where she also teaches floor work and partnering, in addition to teaching ballet at the Theatre Academy. Her dancing credits include works by Jenni Kivelä, Tuomo Railo and Susanna Leinonen.

Elisa Tuovinen is a Helsinki-based dancer and performer who has worked for and co-created with numerous choreographers and artists of various disciplines. Her creativity is ignited by the infinite spectrum of possibilities for expression, the chance to broaden one’s thinking and existence through movement, and the way collaboration opens a path towards a shared understanding.

Riikka Karjalainen is a lighting artist residing in Helsinki. Her goal is to promote good things and general sweetness through her work. She’s worked as a team member and freelance lighting designer with various theatre and dance companies. Currently Riikka is studying theatre pedagogy at the Theatre Academy.

Josu Mämmi is a composer, producer, musician, DJ and sound designer based in Helsinki. As a recording artist he is influenced by a variety of genres from micro house, minimalism and avant-garde to pop, IDM and ambient. Josu’s refreshingly colorful output springs from a fountain of diverse source material and ideas, reflecting a free-minded curiosity towards music and art in general. Josu has worked as a freelance artist/musician his whole career and also has a BA in music pedagogy. In addition to his sound designer work in [frames] and Red Desert, he has published music and sample libraries under his own Self Help Series label and teached music technology and musical expression at the Turku Conservatory.

Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.