Void - A Psychodrama

Void - A Psychodrama

Su 29.5. klo 19 Hällä-näyttämö
Sun 29.5. at 7 pm Hällä Stage

Syöksymme aikaan, joka ei ole hallittavissa vaan tapahtumallinen; maailmaan, joka on juuri menettänyt ihmisen tekniikan ja taktiikan.

Void − A Psychodrama on kolmen esiintyjän ja erinäisten näyttämöllisten komponenttien yhteenkietoutunut verkosto ja koreografia. Se on yhteinen absurdi ja humoristinen yritys löytää ilmaisua ja  väylää äärimmäiselle sisäiselle, ihmisen ruumiin ylittävälle kokemukselle. Void − A Psychodrama porautuu juuri käsillä olevaan murrokseen ja hämmennykseen sekä esiintyjän ruumiiseen. Se sekoittaa ihmisen ja materian, draaman ja näyttämön käsitteitä.

Teos inspiroituu nykyfilosofisesta ja posthumanistisesta ajattelusta suhteessa kategoriattomuuteen, välisyyteen ja tulemisen tapahtumaan. Erityisenä lähtökohtana teoksella on käsite ”void” tyhjiö. Materiaalinen ja ideaalinen, ruumis ja ruumiittomuus päällekkäistyvät.

Koreografia ja konsepti Jenni-Elina von Bagh
Esiintyjät Jyrki Karttunen, Jenni-Elina von Bagh ja Johannes Purovaara
Visualisti ja lavastus Virpi Nieminen
Valosuunnittelu Luca Sirviö
Äänisuunnittelu Tari Doris
Pukusuunnittelu Ingvill Fossheim
Dramaturgi Otto Sandqvist
Tuotannollinen apu Sofia Suomalainen
Kuvat Katri Naukkarinen

Kesto 55-60 min
Ensi-ilta 7.8.2021 Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki
www.jennielinavonbagh.com


Jenni-Elina von Bagh
Olen helsinkiläinen koreografi ja tanssija. Koreografisissa töissäni työskenetelen usein nykyfilosofisten kysymysten näyttämöllistämisen parissa kompositionaalisessa verkostossa. Työskenetelen tiiviissä yhteistyössä kulloisenkin työryhmän kanssa. Työskentelen tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksen 3 vuotisen taiteilija-apurahan turvin.

Teoksen esiintyjäkaarti (Jenni-Elina von Bagh, Johannes Purovaara ja Jyrki Karttunen) koostuu eri ikäpolvien esiintyjistä, joilla kaikilla on laaja ja rikas esiintymiskokemus ja taiteellinen ote esiintymiseen. He asuvat kukin tällä hetkellä Helsingissä ja toimivat laajasti nykyesittävän taiteen kentällä.

Teoksen suunnittelijat (valosuunnittelija: Luca Sirviö, lavastaja: Virpi Nieminen, pukusuunnittelija: Ingvill Fossheim, äänisuunnittelija: Tari Doris, ja dramaturgi: Otto Sandqvist) ovat kaikki kiinnostavia ja ansioituneita uuden sukupolven näyttämötaiteilijoita.

Olemme työskennelleet lähes samalla työryhmällä jo usean vuoden ajan keskittyen erityisesti uuden posthumaanin paradigman kysymykseen esittävän taiteen kontekstissa.
 
Void - A Psychodrama
 
We will dive into a time that can no longer be managed, into a world that has just lost all human technology and tactics.

Void − A Psychodrama is a network and choreography between three performers and different theatrical components. It is an absurd and humorous attempt to find an expression or passage to an extreme internal experience that exceeds the human body. Void − A Psychodrama drills determinedly into the transition and confusion at hand. It blends the concepts of human and material, drama and stage.

The work is inspired by contemporary philosophy and posthumanist thought in relation to uncategorization, in-betweennes and the event of becoming. As a starting point for the piece is the concept of Void (inspired by the book: The Incorporeal, Elisabeth Grosz, 2017).
 
Choreography and concept Jenni-Elina von Bagh
Performance Jyrki Karttunen, Jenni-Elina von Bagh and Johannes Purovaara
Stage design Virpi Nieminen
Lighting design Luca Sirviö
Sound design Markus Linden
Costume design Ingvill Fossheim
Dramaturg Otto Sandqvist
Photos Katri Naukkarinen
 
Duration 55-60 min
Premiere 7.8.2021 Cultural Centre Caisa, Helsinki
www.jennielinavonbagh.com
 
 

GIRL GIRL GIRL

Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.