Tanssielokuvanäytös DANCESCAPES – maailmoiden pyörteissä
Kuva elokuvasta intimacy without proximity

Tanssielokuvanäytös DANCESCAPES
- maailmojen pyörteissä 

Ke 31.5. klo 17
Arthouse Cinema Niagara

DANCESCAPES – spinning worlds 
Wed 31.5. at 5pm

Kahdeksan kotimaisen tanssielokuvan näytös vie meidät hyvin erilaisiin maailmoihin ja ympäristöihin. Näytöksen elokuvat hakevat yhteyttä yleisöönsä erilaisin keinoin ja estetiikoin. Elokuvat käsittelevät niin luontosuhdetta, kuin suhdetta omiin sisäisiin maailmoihin. Vierailemme luonnon ja urbaanien kaupunkitilojen lisäksi unenomaisissa absurdeissa, myyttisissä ja utopistisissa ympäristöissa, missä kurkotellaan kohti mielen, identiteettien, menneisyyden ja tulevaisuuden yhteyksiä.

Elokuvanäytöksen on kuratoinut Kati Kallio avoimen haun kautta. Elokuvanäytöksen kesto n. 70 minuuttia
Näytöksen lopuksi järjestetään Jälkilöyly-keskustelu paikalla olevien taiteilijoiden kanssa.
Ikäraja K16
DANCESCAPES
– spinning worlds
The screening of eight Finnish dance films takes us to many worlds and environments. The films are seeking connection with their audience through different means and aesthetics. The films are dealing with the relationship with nature as well as the relationship with one's own inner worlds. In addition to nature and urban spaces, audiences are brought to visit in dreamlike absurd, mythical and utopian environments, where we reach for the connections of the mind, identities, the past and the future.

The screening was curated by Kati Kallio by an open call.
The duration of the film screening is approx. 70 minutes. Q&A discussion with the artists at the end of the screening.
Age limit K16

Sivun pääkuva | Photo © intimacy without proximity

Elokuvat | Movies

23° WEST
5’00, Suomi, Islanti, Australia, 2018
Ohjaaja | Director Favela Vera Ortiz, Vanessa White
Koreografi | Choreographer Favela Vera Ortiz
Tanssija | Dancer Thora Solveig Bergsteinsdottir
Kuvaaja ja leikkaaja | Camera and editing Vanessa White
Musiikki | Music ”Not Sensitive” by Moby / Mobygratis

Maisemassa, joka on muuttunut puuttomaksi sukupolvien ajan maankäytön ja vuosituhansien peräkkäisten jääkausien seurauksena, White, Vera Ortiz ja Bergsteinsdottir luovat teoksen, joka hyödyntää sijaintia, liikettä ja laajennettua videokuvaa sisäisen maiseman näyttämiseksi. He navigoivat visuaalisesti ja kehollisesti tunteiden ja ajatusten maastossa ja luovat katsojalle rikkaan mielikuvitustilan, jossa on mahdollista pohtia henkilökohtaista suhdetta ajan kulumiseen.

In a landscape rendered treeless by generations of human land use and millennia of successive glaciations White, Vera Ortiz and Bergsteinsdottir create a work that uses location, movement, and an expanded video mise en scene to enact an inner landscape. They perform visually and bodily the process of navigating the terrain of emotion, thought and ideas creating for the viewer a rich imaginary space where it is possible to inhabit the work as a psychic theater to reflect on a personal relationship to navigating the passing of time. 

KAIKUJA / ECHOES
4’25, FI, 2020
Ohjaaja | Director Vesa Loikas
Koreografi | Choreographer Maria Nurmela
Tanssijat | Dancers Eeva Hyvärilä & Maria Nurmela
Kuvaaja ja leikkaaja | Camera and editing Vesa Loikas
Säveltäjä | Composer Vincent Malmberg
Ääniraidan runositaatit | Poetry recitals copyright Aila Meriluoto, perikunnan luvalla

Pääosassa on tyttö/nainen. Hänet nähdään kahdessa eri iässä kahden tanssijan tulkitsemana. Kaiut omasta historiasta luovat rinnastuksia ja heijastuksia hahmon menneisyydestä. Ekho oli kreikkalaisessa mytologiassa nymfi, joka puhui aina, kun muut puhuivat, ja joka ei koskaan aloittanut keskustelua muiden vaietessa.

The main character is a girl / woman, which is depicted by two performers of different ages. Echoes create parallels and reflections of the character's past. The film is inspired by Greek mythology Ekho who is the personification of an acoustic phenomenon known as an echo. 

SHIFTING
15’15, Fi, 2019
Ohjaus ja käsikirjoitus | Director and script Anna Nykyri
Tanssijat | Dancers Isabella M. Kazanecki, Oona Touissant & Willa Carroll
Kuvaaja | Camera Aitor Mendilibar
Leikkaajat | Editing Maria Haipus, Jaakko Peltokangas
Äänisuunnittelija | Sound design Jukka Nurmela
Säveltäjä | Composer Petri Kuljuntausta
Tuottaja | Producer Satu Majava / Oktober Oy
Vastaava tuottaja | executive producer Joonas Berghäll / Oktober Oy
Englanniksi, tekstitys suomeksi | In English

Lyhyt dokumentaarinen tanssielokuva kolmesta naisesta, joiden suurin unelma on ollut työskennellä ammattimaisesti tanssijana New Yorkissa. Olosuhteiden pakosta (loukkaantumiset, resurssien puute ja alan kilpailuhenkisyys) unelmat ovat kuitenkin muuttaneet muotoaan. Mutta tanssi jää.

A short documentary dance film about three women whose biggest dream has been to work as a professional dancer in New York. However, due to circumstances (injuries, lack of resources and the competitive nature of the industry), dreams have changed shape. But the dance remains. 

intimacy without proximity
2’38, Fi, 2021
Konsepti | Consept Wilhelmina Ojanen
Ohjaaja | Director Kardo Shiwan
Koreografi ja tanssija | Choreographer and dancer Wilhelmina Ojanen
Kuvaaja | Camera Julius Töyrylä
Äänisuunnittelija ja säveltäjä | Sound designer and composer Teea Aarnio Jacob Metcalfin, Donna Harawayn

intimacy without proximity käsitteestä inspiroituneena tämä tanssielokuva pohtii läheisyyden, kosketuksen ja yhteyden merkitystä kehollisesti. Läheisyys, tässä, ei tarkoita pelkästään fyysistä läheisyyttä, vaan suhdetta toisiin kaikilla tavoin. Eri kerrosten ja toimijoiden verkostoissa meillä on vastuu välittää toisista eliöistä ja toimijoista, lähentyä ja ymmärtää toisten maailmoja riistämättä niiltä.

Inspired by Donna Haraway’s concept of “intimacy without proximity”, this dance film reflects on the corporeal connection to the world around us. It explores how we can find intimacy with everything around us, realizing that we are active agents in the network of relations. In the interweaving networks of more-than-human worlds, there is a responsibility to care for other beings and to understand the worlds of others without depriving them. 

LIQUID IDENTITY
3’55, Fi, 2020
Ohjaajat | Directors Broas & Nyberg
Koreografit | Choreographers Broas & Nyberg
Esiintyjät | Performers Jenna Broas, Fabian Nyberg
Musiikki | Music Martin Granö, Fabian Nyberg

Videoteos Liquid Identity on tarina kahdesta fiktiivisestä hahmosta, jotka pyrkivät ymmärtämään omaa olemassaoloaan heille vieraassa maailmassa. Teos leikittelee musiikkivideoiden estetiikalla ja käsittelee raskaita kysymyksiä ilmaston tilasta näennäisesti kevyellä otteella. Videolla esiintyvät fiktiiviset virtuaalihahmot Purple (Fabian Nyberg) ja Violet (Jenna Broas). Hahmot vaeltavat raunioiden seassa, yrittävät pitää luonnon elossa, ovat virran vietävänä muovimeressä ja kuvittelevat pelastavansa maailman tuholta.

Liquid Identity tells a story about two fictitious characters who seek to understand their own existence in a foreign territory. The video plays with the aesthetics of music videos and deals with difficult questions about the state of the climate and future in a seemingly light way. The video features fictional characters Purple (Fabian Nyberg) and Violet (Jenna Broas). The characters wander among the ruins, they try to keep nature alive, they float in the plastic sea and imagine saving the world from destruction.

LIMBO 13’00, Fi, 2022
Ohjaajat | Directors Christoffer Collina, Ilona Salonen, Petri Erkkilä Koreografit | Choreographers Christoffer Collina, Ilona Salonen, Olli Lautiola, Evgeny Kostyukov, Robert Stowe, Tuija Lappalainen, Jeremi Vahtera
Esiintyjät | Performers Olli Lautiola, Markus Myllykangas, Ilona Salonen, Robert Stowe, Evgeny Kostyukov, Barkin' Benny, Ronja-koira, Tuija Lappalainen, Viveca Mäkilä, Jeremi Vahtera, Johannes Juva
Kuvaaja | Camera Christoffer Collina
Leikkaaja | Editing Petri Erkkilä
Valaisija | Lighting Mikko Siipola 
Äänisuunnittelija ja säveltäjä | Sound design and composer Benny Majabacka
Tuotanto | Production Benny Majabacka & Christoffer Collina
Englanninkielinen, tekstitys suomeksi | In English.

Ajan ja avaruuden vanki, paossa aikaa itseään.

A fugitive of time and space escapes the demons of his past, present and future.

EVENT 3’47, Fi, 2011
Ohjaaja | Director Timo Wright
Koreografi | Choreography Heli Meklin
Tanssijat | Dancers Jari Vuomajoki, Emilia Neuvonen, Laura Vesterinen, Esete Sutinen, Arttu Palmio, Andrius Katinas, Elina Häyrynen, Anna Mustonen
Kuvaaja | Camera Timo Wright

Mikä nousee ylös, on sen tultava myös alas. Event on kokeellinen Spin-off tanssielokuva Heli Meklinin esityksestä "Simple Events".

 What goes up, must come down. A spin-off experimental dance film from Heli Meklin's performance "Simple Events".

ORIGO 18’31, Fi, 2021
Ohjaajat | Directors Sami Leutola, Meri-Tuuli Risberg
Koreografi ja tanssija | Choreography and dance Meri-Tuuli Risberg
Kuvataiteilija | Artist Sami Leutola
Äänisuunnittelija ja säveltäjä | Sound designer and composer Sami Leutola

ORIGO -videoteos on tanssitaiteilija Meri-Tuuli Risbergin ja kuvataiteilija Sami Leutolan teos, jossa taiteilijat ovat halunneet tarkkailla ajan ja avaruuden käsitettä. Videoteos haastaa hektisyyden olemassaolon ja kysyy onko ihminen kaiken keskipiste?

ORIGO is a video work by dance artist Meri-Tuuli Risberg and visual artist Sami Leutola, where the artists wanted to observe the concept of time and space. The work challenges the existence of hecticness and asks if humans are the center of everything? 
 
 
© 23° WEST
Kaikuja © Vesa Loikas
© Shifting
© LIQUID IDENTITY
© LIMBO
© EVENT
© ORIGO
Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.