Tanssi virtaa kaupungilla
Lotta Halinen: COLOURS

Tanssi virtaa kaupungilla

Ma 29.5. & ti 30.5. klo 10-11.30 + 15.30-17.30
Mon 29.5. & Tue 30.5. at 10-11.30 am + 3.30-5.30 pm

Tanssi virtaa kaupungilla - 
esitykset julkisessa tilassa
| performances in public spaces


10.00-11.30
Aamupäivän esityskokonaisuus liikkuu Tullikamarin aukiolta Ravintola Puiston edustalle Koskipuistoon. | The performances in the morning moves from Tullikamari square to outside of Puisto restaurant in Koskipuisto.

ESITYKSET AAMULLA | Performances in the morning

 • Klo 10.00 Tanssiteatteri MD: Aukio | Tullikamarin aukio
 • Klo 10.30 Tampereen konservatorion tanssin opiskelijat:
  The Queer Forest is Play x Surrounding | Stockmannin kävelykatu
 • Klo 10.45 Emma Heinonen: Concrete Softness | Odottajan puku -patsaan edusta, Hämeenkatu 3
 • Klo 11.15 TARGET Helsinki: BUSKING | Ravintola Puiston edusta, Koskipuisto

 


15.30-17.30
Iltapäivän esityskokonaisuus liikkuu Veturitallien edustalta Ravintola Puiston edustalle Koskipuistoon. | The performances in the afternoon moves from Veturitallit (locomotive shed, Ratapihankatu 43) to outside of Puisto restaurant in Koskipuisto.

ESITYKSET ILTAPÄIVÄLLÄ | Performances in the afternoon

 • Klo 15.30 TARGET Helsinki: BUSKING | Veturitallien edusta, Torni hotellin etupiha, Ratapihankatu 43
 • Klo 16.00 Tuulia Soininen: Virta | Posteljoonin puisto, Itsenäisyydenkadun ja Rautatienkadun risteys
 • Klo 16.30 Tampereen konservatorion tanssin opiskelijat & Nykytanssia kaupungilla -kurssi: The Queer Forest is Play x Surrounding | Stockmannin kävelykatu
 • Klo 16.45 Mikko Tamminen: This, now | Ravintola Puiston edusta, Koskipuisto
 • Klo 16.55 Lotta Halinen: Colours | Ravintola Puiston edusta, Koskipuisto
 • Klo 17.15 TARGET Helsinki: BUSKING | Ravintola Puiston edusta, Koskipuisto

  Esitysajat ovat suuntaa antavia.

 

TEOKSIEN ESITTELYT |
More about the performances

Tanssiteatteri MD: Aukio

Tanssijoiden parvi valtaa aukion.

A flock of dancers takes over the square.

Koreografia & esiintyminen | Choreography & performance:
Suvi Eloranta, Joel Alalantela, Klaara Haapanen, Samuli Roininen


Emma Heinonen: Concrete Softness

Concrete Softness on tanssitaiteilija Emma Heinosen teos, jossa ympäristöään uteliain silmin tutkiva olento etsii kovia, teräviä tai muulla tavoin keinotekoisia ja ei-humaaneja objekteja kaupunkitilasta. Tämän muuntautumiskykyisen kameleontin tavoitteena on pehmentää ympäristöään kehonsa ja liikkeensä avulla ja herättää katsomaan ympäröivää tilaa leikkivin ja uteliain silmin. Taipuuko betoni pehmeyteen?

Emma Heinonen on tamperelainen tanssitaiteilija sekä toimittaja. Heinonen on kiinnostunut käsittelemään taiteessaan yhteiskunnallisia aiheita tuoden ihmisen ja inhimillisyyden niiden keskiöön. Tilan sekä pehmeyden ja kovuuden käsitteet yhdistävät hänen viimeisimpiä töitään. Hän on kiinnostunut tutkimaan, mitä tilan tuntu vaatii tai mikä saa ympäröivän tuntumaan ahtaalta? Concrete Softness jatkaa liiketutkimusta kaupunkitilaan ja pyrkii tarkastelemaan ihmisen ja ihmisyyden roolia kovassa ympäristössä.

Concrete Softness is a performance by dance artist Emma Heinonen. In the perfrormance a curious creature explores its surroundings by searching for hard, sharp or otherwise artificial and non-humane objects in the urban space. This adaptable chameleon aims to soften its environment by body and movement and it is trying to introduce the urban space from a playful and soft angle. Will the concrete yield to softness?

Emma Heinonen is a dance artist and journalist from Tampere. Heinonen is interested in dealing with social issues in art, bringing people and humanity to the center. The concepts of space, softness and hardness are present in Heinonens latest works. The artist is interested in exploring in which things the feeling of space consists of and on the other hand, what makes the surroundings feel cramped. “Concrete Softness” is a continuum for the movement research in urban space and it aims to examine the role of humans and humanity in a hard environment such as concrete.


Tampereen konservatorion tanssin opiskelijat & Nykytanssia kaupungilla -kurssi: The Queer Forest is Play x Surrounding

Liikeinstallaatio, jossa soolo ja ensemble kohtaavat Stockmannin kävelykadun aukiolla. Teoskokonaisuuden on ohjannut Klaara Haapanen ja Joel Alalantela.

A movement installation where a solo and an ensemble meets in the square of Stockmann's pedestrian street. The installation is directed by Klaara Haapanen and Joel Alalantela.

Ohjaus | Direction: Klaara Haapanen, Joel Alalantela
The Queer Forest is Play -sooloteos | solo performance: Kajo Metsänen
Tanssi | Performance:
Tampereen konservatorion tanssin opiskelijat:
Inkeri Vaskonen, Anna-Inkeri Oksman, Emilia Lahtinen, Leena Saarinen, Alisa Liehu, Olivia Harjunpää, Maja Lehtinen, Jessi Mäkinen, Oliver Haapoja, Helmi Linnakylä, Kaisla Jauhola, Emmi Tikkanen, Amelia Nieminen (vaihtuva kokoonpano)
Tanssiteatteri MD:n Nykytanssia kaupungilla -kurssin osallistujat:
Miina Hallikainen, Anu Alakorpela, Elina Tanner


TARGET Helsinki: BUSKING

BUSKING (eng. katuesiintyminen) on Elina Häyrysen ja Natasha Lommin julkisissa tiloissa tapahtuva nykytanssiduetto. Teos tuo arkipäiväisen elämän keskelle palan tanssitaidetta ohikulkijoiden kohdattavaksi. BUSKING syntyi halusta tehdä tanssitaiteilijan työtä ilman seiniä, tiloja ja rakenteita sekä tuoda taidetta lähelle ihmisiä.

TARGET Helsinki on monitaiteellinen ensemble joka vie nykytanssia uusiin ja innovatiivisiin tiloihin sekä edistää taidetanssin saavutettavuutta uusien yleisöjen parissa myös perinteisiksi miellettyjen teatteritilojen ulkopuolella. TARGET Helsinki ensemble koostuu nykytanssin lisäksi kuvataiteesta musiikista ja visuaalisesta suunnittelusta ja taiteelliseen työskentelyyn liittyy vahvasti ennakkoluuloton uuden tutkiminen ja totuttujen työtapojen muokkaaminen. Ensemble hyödyntää myös digitaalisia näyttämöitä ja sosiaalista mediaa taiteensa esityspaikkana.

BUSKING is a street performance by Elina Häyrynen and Natasha Lommi. The performers went to the streets to find out how it would be to perform stage work in the middle of everyday life. Put ourselves as TARGETs. Would people stop and watch, enjoy, get annoyed, find it amusing...like or dislike. BUSKING was born from the desire to do the work as a dancer without walls, spaces and structures and to bring art close to people.

TARGET Helsinki is a multidisciplinary ensemble that takes an innovative and open-minded approach to bringing contemporary dance and visual arts into new environments. TARGET promotes dance art to new audiences and spaces outside traditional theatre stages. TARGET Helsinki utilizes also digital stages in presenting their art work.


Tuulia Soininen: Virta

Virta on yhteisötanssiteos, joka ajelehtii lävitse Posteljooninpuiston. Tanssijoiden liike inspiroituu ympäristön elementeistä. Tule katsomaan miten tuttu ympäristö virtaa tanssijoiden tulkinnan lävitse! Teoksen tanssijat haettiin avoimen haun kautta ja tanssijaksi sai ilmoittautua kuka vain tanssista innostunut aikuinen ihminen.

Virta (=stream, flow, current) is a community dance piece which drifts through Posteljooninpuisto. The dancers' movement is inspired by the elements of the environment. Come and see how familiar surroundings flow through the dancers' interpretation! The dancers of the piece were selected through an open call, and any adult who was enthusiastic about dance could take part.

Työryhmässä ovat mukana tanssijoina | Dancers: Osmo Kaikuvuo, Päivikki Montonen, Sini Marikki, Paula Kulo, Marjut Mponda-Bipella, Olli Soininen, Emilia Ali-Löytty, Maria Kujanpää, Satu Valkama
Koreografi | Choreography: Tuulia Soininen

Tuulia Soininen on tamperelainen tanssi-ja videotaiteilija. Hän on valmistunut tanssijakoreografiksi Falmouthin yliopistosta vuonna 2018. Tämän jälkeen hän on työskennellyt nykytanssin vapaalla kentällä Pirkanmaalla. Tuulialle erityisen tärkeää työssään ovat feministiset arvot, turvallisempi tila, avoimuus ja kohtaaminen. Tuulia on luonut muunmuassa teokset Looking For Loïe (2023, tanssielokuva), Bye Mr. Balanchine (2022, soolo) ja To Be Touched (2022, tanssielokuva). 

Tuulia Soininen is a dance and video artist from Tampere. She graduated as a dancer-choreographer from Falmouth University in 2018. After that, she has worked as a freelancer in Pirkanmaa. Feminist values, safer space and openness are particularly important to Tuulia in her work. Tuulia has created Looking For Loïe (2023, dance film), Bye Mr. Balanchine (2022, solo) and To Be Touched (2022, dance film). 


Mikko Tamminen: This, now

Aika tapahtuu meille. Se liikkuu nopeasti, vähitellen, hetkittäin, eteen, taakse ja sivuttain. Ensin olemme täällä ja kohta taas muualla. Jos ei katso, aikaa ei edes huomaa.
Teoksessa tanssijan huomio liikkuu ulkoisen ja sisäisen maailman välillä, ja hän kokee ajan eri tavoin. Katsojalta kysytään, mitä tapahtuu, kun olemme läsnä? Mitä tapahtuu, kun jäämme kiinni menneeseen? Mitä tapahtuu, kun kaikki tuntuu tavalliselta? 

Mikko Tamminen on tamperelainen tanssija ja esiintyjä. Hänen taustansa on katutansseissa, joista popping ja siihen liittyvät tyylit, erityisesti animation ja waving, näkyvät hänen liikkeessään. Mikko haluaa tanssillaan raottaa katsojansa mieltä ja muistuttaa kaiken ihmeellisyydestä.

Time happens to us. It moves quickly, slowly, in moments, backward, forward and sideways. First we're here and then somewhere else. You may not even notice it. In the performance, attention moves between the external and the internal and time is experienced differently. Audience is being asked what happens when we are present? What happens when we get stuck in the past? What happens when everything feels ordinary?

Mikko Tamminen is a Finnish dancer and a performer. He has a background in street dances of which popping and related styles, especially animation and waving, can be seen in his movement. Mikko would like to widen the minds of his audience and create a sense of wonder.


Lotta Halinen: COLOURS

COLOURS on liikkeellinen ja tilalähtöinen teos, joka tutkii julkisessa kaupunkitilassa toteutuvaa kehollisuutta ja siihen liittyviä normeja liikkeen, olemisen ja tarkkailun avulla. Esitys luonnostelee esiin kaupunkilaiskehon liikettä ja käytöstä julkisen tilan kontekstissa. Prosessi on saanut inspiraationsa ympäröivän kaupunkitilan väreistä, äänistä ja kohtaamisista. Esityksen aikana tutkitaan kaupungin pintoja, tanssitaan kaupungin rytmien tahdissa ja vaikututaan ympäristön kehollisuudesta.

COLOURS on kaupunkiympäristöstä ja sen tapahtumista kumpuava esitys, joka kutsuu katsojansa tarkastelemaan omaa kehollista maailmaansa: sen rajoja ja mahdollisuuksia julkisissa tiloissa. Teoksen sovitusprosessi Tampereen kaupunkitilaan on antanut tekijälleen mahdollisuuden kohdata kaupunkilaisia avoimien teosharjoitusten puitteissa ja antaa heidän katseidensa ohjata tämän kertaista prosessia taas hieman eteenpäin. Teos jatkaa Lotta Halisen työskentelyä perinteisen teatteritilan ulkopuolella liikkeellisten ja tilalähtöisten prosessien parissa.

COLORS is a physical and space-oriented performance that explores the norms of public spaces through movement, being and observation. The performance sketches out the movement of the urban body and in the context of public space. The process is inspired by the colors, sounds and encounters in the urban space. During the performance, the dancer explores the surfaces and dances to the rhythms of the city are.

Koreografia & esitys | Choreography & performance: Lotta Halinen Puvustus | Costume design: Merja Thil
Äänet | Sound design: Miikka Rekola
Kuvat | Pictures: Miikka Rekola
Tukijat | Supporters: Varsinais-Suomen kulttuurirahasto ja Läntisen tanssin aluekeskus

Huom. Esityksessä käytetään värisavua. |
OBS! Colored smoke is used in the performance.

Lotta Halinen on epätavanomaisia esitystiloja suosiva tanssitaiteilija, joka toimii tanssin tekijänä ja esiintyjänä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on valmistunut tanssijaksi PKKY:n kansainväliseltä Movement and Performance Research – tanssilinjalta Outokummusta ja SEAD-tanssikorkeakoulusta Itävallasta. Lotta on työskennellyt kansainvälisesti tanssijana mm. Doris Uhlichin, Jozef Frucekin, Michael Mualemin ja Lea Pischken töissä. Hän on työstänyt omia teoksiaan vuodesta 2014 alkaen ja hänen viimeisimpiä projektejaan ovat COLOURS (2022), Tenho (2021) ja Figures (2020). Hänen töitään on esitetty Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa ja Espanjassa.

Tampereen alueella Lotta on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen. Tänä aikana hän on esiintynyt useissa paikallisissa esitysproduktiossa ja tuottanut alueelle kaksi kokoillan tanssiteosta osana Halinen & Rajaniemi työryhmää.


Tanssi virtaa kaupungilla -esityskokonaisuutta tukee Operaatio Pirkanmaa.

Pääkuva Lotta Halinen: Colours © Liisa Turunen
Tanssiteatteri MD: Aukio
Concrete Softness © anonymous
TARGET Helsinki: Busking © Noora Geagea
Tuulia Soininen: Virta
Now, this © Juuso Heljo
Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali
Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
33200 Tampere
 

Tilaa uutiskirje.