SPARRAUSHETKET

TAIDE ON KAIKKIALLA 2045


Ti 21.5., ke 22.5., to 23.5. klo 18-18.30 Hällä-näyttämön pieni sali

 

VAIKUTTAMISTYÖN SPARRAUSHETKI 1

Tiistai 21.5. klo 18-18.30, hällä-näyttämön pieni sali


Näkökulma | Pilvi Kuitu ja Hanna Korhonen

”Näkökulmamme perustuu ajatukseen, että taiteen tulee olla kaikkialla. Se on osa  kestävää yhteiskuntaa ja holistisen hyvinvoinnin toteutumisen edellytyksiä.  Vuonna 2046 taiteen merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumisessa on itsestäänselvyys.  Ihmis- ja perusoikeuksien linjaamat kulttuuriset- ja sivistykselliset oikeudet tunnetaan ja niihin kytkeytyvä kulttuurihyvinvointi on systemaattinen ja pysyvä osa hyvinvoinnin edistämisen, opetuksen – ja kasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita. Kulttuurihyvinvointityötä johdetaan ja ohjataan tiedolla ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Tanssi saavutettavana, ihmisille luontaisena, vahvaan näyttöön perustuvana toimintana on läpileikkaavasti osa hyvinvoinnin edistämisen toimintakulttuureja ja monialaista työtä.”

 

VAIKUTTAMISTYÖN SPARRAUSHETKI 2
Keskiviikko 22.5. klo 18-18.30, HÄLLÄ-näyttämön pieni sali

Näkökulma: Tulevaisuudenkuvia ja kehittämisen haasteita vuoteen 2046 | Anne Lehtelä

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja toimeentulon muutoshaasteet ja mahdollisuudet työn murroksessa ja yhteiskunnallisessa paineessa.

Miten rakennetaan hyvä tulevaisuuden työelämä ja tuetaan yksilöiden tulevaisuustietoista urasuunnittelua- ja johtamista organisaatioissa ja niiden ulkopuolella? Miten turvataan taiteen ammattilaisten mahdollisuus kehittyä ja tehdä työtään. Keskiviikon sparraaja, Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Anne Lehtelä keskittyy työssään työ- ja sosiaalipoliittisiin asioihin ja seuraa itsensä työllistäjien ja muiden taiteen ammattilaisten toimeentulokysymyksien kehittymistä.

 

 VAIKUTTAMISTYÖN SPARRAUSHETKI 3

Torstai 23.5. klo 18-18.30, HÄLLÄ-näyttämön pieni sali

Näkökulma: Miltä näyttää 2046? | Ruut-Maaria Rissanen

Maailma ja Pirkanmaa muuttuvat ajassa. Miten muutos heijastuu taiteeseen ja voiko taide ajaa muutosta? Torstain sparraaja Ruut-Maaria Rissanen avaa Pirkanmaan tulevaisuuskirjassa esiin nostettuja näkökulmia ja erilaisia tulevaisuuskuvia. Rissanen on Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja. Työssään hän tarkastelee yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuuden tarpeita erityisesti maankäytön näkökulmasta. 

© Eino Ansio

Pilvi Kuitu
Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja ja perustaja ja terveystieteiden väitöskirjatutkija on työskennellyt lähes 30 vuotta kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin parissa edistäen kulttuurin saavutettavuutta sekä kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Kuitulla on laaja kokemus taide- ja kulttuurialan sekä kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämisestä, monialaisesta yhteistyöstä, eri alojen ammattilaisten valmentamisesta ja kouluttamisesta sekä johtamisesta, verkostoyhteistyöstä ja rakenteellisesta kehittämisestä ja päätöksenteosta.

Kuitu on Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointi-työryhmän KULTUn jäsen ja Pirkanmaan alueellisten kulttuurihyvinvointisuunnitelmien (2017 ja 2023) yksi kirjoittajista. Hän toimi vuoden 2023 PIRHAn alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman ohjausryhmässä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana. Kuitu koordinoi yhdessä Tampereen kaupungin ja PIRHAN kanssa Pirkanmaan Taikusydän -kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoa ja toimii aktiivisesti valtakunnallisessa koordinointityön- sekä Taikusydän-tutkijaverkostossa.

Hanna Korhonen
Tanssija-koreografi ja laaja-alainen taiteen- ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen. Korhonen on työskennellyt 25 vuotta tehden kulttuuri- ja taidealan töitä taiteellisesta työskentelystä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisesti Pirkanmaan hyvinvointialueella kulttuurikoordinaattorina ja suunnittelijana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikössä Integraation toimialueella. Korhonen koordinoi kulttuurihyvinvointitoiminnan kokonaisuutta. Työssään hän edistää Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa ja kehittää kulttuurihyvinvointitoimintaa Pirhan rakenteissa ja palveluissa.

 

Anne Lehtelä
Anne Lehtelä työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa työ- ja sosiaalipoliittisiin asioihin keskittyvänä taideasiantuntijana. Työssään hän seuraa itsensä työllistyjien ja muiden taiteen ammattilaisten toimeentulokysymyksien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Koulutukseltaan Lehtelä on taiteenmaisteri ja hallintotieteilijä. Häntä innostavat kysymykset, kuten: Miten rakennetaan hyvä tulevaisuuden työelämä ja tuetaan yksilöiden tulevaisuustietoista urasuunnittelua- ja johtamista organisaatioissa ja niiden ulkopuolella. Ja miten turvataan taiteen ammattilaisten mahdollisuus kehittyä ja tehdä työtään.

Työn ohella monet tuntevat Lehtelän pitkästä taustasta yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä puoluepolitiikassa ja eri järjestöissä, johtoryhmissä ja verkostoissa taiteen ammattilaisten työskentelyedellytysten kehittämiseksi. Tällä hetkellä Lehtelä toimii muun muassa Suomen taiteilijaseuran edustajiston puheenjohtajana, Vihreän puolueen työelämäpoliittisen ohjelmatyöryhmän puheenjohtajana ja taiteen tekijöiden työllistymistä Euroopassa kehittävän CreativeGPS-hankkeen ohjausryhmässä.

Hanna Korhonen
© Niina Taimisto

Pilvi Kuitu

Anne Lehtelä

Ruut-Maaria Rissanen
© Rami Marjamäki